Op zich is het voor ieder mens een keuze : ofwel je onderdrukt de ‘adem der ziel’, of je verblijft erin en handelt vanuit de ‘adem der ziel’. En hoe meer je als mens vanuit de adem der ziel werkt, hoe meer de eeuwige ware zelf wakend bewust is. Het is op de lange termijn vanuit de ‘adem der ziel’ te blijven handelen.

Dat klinkt simpel genoeg. Toch is het in de praktijk niet zo simpel.

 

wat is de simpele vorm van redemptie ?

Als mensen vanaf de wieg ‘achterwaarts’-Naam getraind zijn, dan onderdrukken ze al hun hele leven de ‘adem der ziel’. Dan hebben ze een blinde vlek op de adem der ziel, of zelfs een aversie en haat tegen de kern intentie van de ziel. En dat is ook een fysieke bifurcatie in het zenuwgestel, het lichaam onderdrukt dan mechanisch de impulsen van de ziel. Dan wordt het moeilijk om je voor de geest te halen wat de ‘adem der ziel’ is. Wat wil die ziel dan precies ? Dat kan van alles zijn. Dat kan een incarnatiedoel van de ziel zijn. Dat kan een talent van de ziel zijn. Of een bezoek aan je ouders. Dat kan werkelijk alles zijn. Hoe wou je daar achter komen ?

De simpele vorm van redemptie : meedoen aan riten

Gelukkig heeft de geïncarneerde zielgroep ook een algemene manier van doen.
 
Dat uit zich in een reeks riten en rituelen. Sommige zijn groepsriten (zoals de Phoenix rite). Anderen riten zijn de meer individuele passage riten. Passage riten zijn onder meer de erkenning van een kind bij geboorte, de doop, de communie, trouwen, begrafenissen.
 
Dat zijn momenten en zelfs perioden waar de ‘adem der ziel’ vaak sterk aanwezig is. Dan kun je er ook mooi op inhaken.
 
Belangrijk bij deze riten is de context. De zielen werken in de context van een Huis, een volksstam. Als je niet aan de juiste context voldoet, dan doen de zielen niet mee.
riten zielsriten redemptie
 Als mensen uit zichzelf ongedwongen meedoen aan de oude zielsriten dan zitten ze al aardig in de lijn van de ‘adem der ziel’. Soms is dat al  voldoende om te switchen van ‘achterwaarts’-Naam naar (Mana)Mn-‘brood van’. Dat is de simpele vorm van redemptie: handelen vanuit de ‘adem der ziel’ door mee te doen aan de oude zielsriten.
 

Een speciale rite van die soort is de Phoenix rite, de Wedergeboorte rite.

Scroll naar top