merkabs

De nieuwe Covenant is in dit verhaal vooral de keuze voor een andere merkab. Merkab is een oude Hebreeuws term die verwijst naar het zenuwgestel en brein.
 
De ‘Geest van Satan’ is in die context een merkab van de vorm 213-34.21.
 
De nieuwe Covenant merkab is van de vorm 231-‘achterwaarts 21.34’. Daar zit die ‘achterwaarts’-directief al in verwerkt. Zelfs als mensen de AChUR-‘achterwaarts’ track in hun zenuwgestel hebben, dan kan alsnog de geincarneerde ziel wakend bewust worden. Dat vermogen heeft ieder mens.
 
Mensen kunnen kiezen, ofwel ze onderdrukken de ‘adem der ziel’ en moeten ‘achter, achterwaarts’ aanhouden (ruach-34.21-achur), of ze laten die ‘adem der ziel’ toe en leven, denken en werken vanuit de kern intentie van de ware zelf. Onder de Nieuwe Covenant merkab levert dat : toelaten(ruach verblijven(‘achterwaarts 21.34′) _chaur-achur. Achur == achur. Dat is dezelfde ’track’ in je zenuwgestel. In dat punt kun je switchen tussen zelf-onderdrukkend en zelf-verblijvend.
 
Dat opende de mogelijkheden tot redemptie.

Een nieuw wereldbeeld

man standing in front of group of lamb
Met de switch naar een andere merkab veranderde ook de ‘cosmos’ van de mens als geincarneerde ziel.
 
Waar de zielsgroep eerder KRSH als significante term had, “zon, solair”, is die term is onder de Nieuwe Covenant merkab vervoegd als (KRSH)SHRK, met als gedeelde term SH. De hersens interpreteren het signaal SH daarbij als ‘kudde dier’. Een bekende figuur als HRV (“Heru, Horus”) staat onder de Nieuwe Covenant bekend als 231 RVH ‘Herder’.
 
Waar de oorspronkelijke cosmologie ‘horus en de solaire zielsgroep’ was, veranderde dat in ‘de herder en zijn kudde’.

Een standaard referentie van de ziel aan de Almachtige was voorheen SQD (‘die toeziet’).

Je ziet dat ook terug in het beeld van het alziend oog. Mensen hebben ook soms het idee dat ze overal ‘geobserveerd’ worden, of dat mensen ze nakijken. Dat is een begrip dat veel betekenis kan hebben voor mensen.

Die term is onder de Nieuwe Covenant merkab vervoegd tot 231 QDS. De hersens vatten het signaal QDS op als ‘Heilig’. Herder bracht in het Gospel verhaal destijds de Heilige Geest. 

persons blue eyes in close up photography
cereal and three buns


Waar de zielsgroep eerder rechtstreeks aan MN-(“Woord”) verbleven, is dat sinds de Nieuwe Covenant veranderd in ASR-(MaNa)MN-ESMIM, ‘dat brood van hemelen’. Dat stelde Herder in Gospel, mensen dienen te nemen van ‘dat brood van hemelen’. Dat was de nieuwe term van de ziel waaronder de ziel aan het Woord verblijft onder de Nieuwe Covenant merkab.

De Boog

Een kenmerkende term van de Nieuwe Covenant merkab is QMR ‘boog’. Dat is gestoeld (RQM)QMR (‘kleermaker’)’boog’.

Dat was voorheen een significante term voor de ziel, ‘kleermaker’. Mensen gaan nog altijd vaak in kleermaker zit werken of mediteren. Ook Shiva wordt vaak in kleermaker zit afgebeeld. Echter, sinds de Nieuwe Covenant houdt de ziel QMR aan.

De regenboog met zijn kenmerkende boog, werd een teken van de Nieuwe Covenant.

De regenboog

met zijn kenmerkende boog

Het westen moeten het nog leren.

Mensen in het Westen lopen de laatste eeuwen NM-geconditioneerd rond (naam, name, nom, ‘je ego / identiteit’). Dat is duidelijk de ‘achterwaartse’ verwerping van MN-(“Woord”). Dat is een goed voorbeeld van de ‘Geest van Satan’. Mede door die NM-programmering zijn mensen in het Westen al eeuwenlang zielloos-bewust en ‘bezeten’. Dat gaat al generaties zo. Mensen denken onderhand dat het normaal is om zo rond te lopen.

Dat was de uitdaging, om in het Westen mensen zielsbewust te krijgen. Mensen helpen switchen van ‘achterwaarts’-NM naar (Mana)Mn-‘brood van’. Uit de ‘bezetenheid’ helpen. Dan moesten we een rondje redemptie werk doen.

 

Scroll naar top