Wat is de 'Geest van Satan'?

de Geest van Satan

Het ‘achterwaarts’ gebeuren. Daar zijn al aardig wat boeken en films over gemaakt. Je moet niet zomaar alles geloven wat mensen zeggen en schrijven. Waar gaat dat werkelijk om ? Wat is dat precies, de ‘Geest van Satan’ ? Hoe loop je dat op, en hoe kom je er van af ?

Dat was een van de dingen die ik me destijds afvroeg.

Ik ben in de oude geschriften gaan lezen. Geschriften van allerlei cults, subculturen en religies. En daarbij ook de oude Hebreeuwse geschriften.

Het denkbeeld van de ‘Geest van Satan’ komt uit de Hebreeuwse hoek. Ik hoopte destijds een beschrijving van de ‘Geest van Satan’ te vinden in hun geschriften. Ik heb grondig gezocht maar weinig gevonden. Het staat nergens letterlijk in de geschriften. Er staan slechts hier en daar korte hints in, tussen de regels door.

Toch kun je daaruit wel een denkbeeld vormen van de ‘Geest van Satan’.

Kernconcepten daarbij zijn de ‘pure taal’ en ‘bifurcaties’

De 'pure taal'

Een oud Hebreeuws concept was de pure taal. Als je je daarin verdiept, dan bedoelden ze mogelijk de signaal/term set van het cognitief stelsel van het menselijk lichaam. De signaalstroom van zenuw tot brein van de ware zelf in de werkelijkheid. Met betrekking to “Adam” werd gezegd dat “Adam” de zaken benoemde zoals hij ze kende. Die stam spraken volgens sommige bronnen nog vloeiend in de pure taal. In talen van afstammende culturen (modern Hebreeuws en Arabisch) vind je soms nog elementen van die pure taal.

De pure taal is een heel apart denkbeeld. Een neurale taal. Elke handeling, elk object, heeft zijn eigen unieke signaal. Dat vond ik als  programmeur interessant. Een signaal taal in je lichaam. Zijn woorden in die taal dan ook zenuwsignalen ? Kun je mensen dan ook programmeren met die pure taal ? Kun je mensen dan ook ‘hacken’ en ‘ownen/bezitten’ ? 

Ik vond het een heel interessant denkbeeld. Als dat waar is, hoe kwamen de Hebreeën dan zo lang geleden aan dat denkbeeld ? Ik vind het ook nu in de moderne tijd nog als science fiction klinken. De moderne wetenschap denken niet die kant uit. Die hebben dat denkbeeld ook nooit serieus onderzocht voor zover ik weet. En ik kan verder niet achterhalen waar dat idee vandaan komt. 

Ik heb de nodige jaren gewerkt met dat denkbeeld. Ik heb genoeg gelegenheid gehad om dat te testen in de werkelijkheid. En ik kan uit persoonlijke ervaring zeggen dat het zo werkt.
 
Er is geen wetenschappelijk bewijs voor of tegen het idee. Maar als je je verder wilt verdiepen in redemptie technieken, dan is dit een kernconcept.

bifurcaties

Dan het volgende begrip, ‘bifurcaties’. Dan gaat het om bifurcaties in het zenuwgestel.

Alle werken staan getekend, zoals de oude Hebreeën zeggen. Alles wat je doet in dit leven, alles wat je aanleert en aantraint qua gedrag, houding, denkbeelden, het staat in je zenuwgestel gegrift. Of zoals de oude Hebreeën dan zeiden ‘in je boek des levens getekend’. En dat gaat middels de ‘pure taal’.

Als wat iemand doet, en aanleert qua gedrag, houding, denkbeelden, niet voortkomt uit, niet overeenkomt met, en strijdig is met de intentie en werkelijkheid van de geïncarneerde ziel, dan kan dat een bifurcatie veroorzaken in het zenuwgestel. Omdat het materieel lichaam dan de immateriële ziel (permanent) onderdrukt.

Zoals men omgaat met de ziel in het eigen lijf, zo gaat men ook met anderen om. Als mensen op punten de ziel onderdrukken met leugens en wangedrag, dan gaan ze ook vaak proberen om weer andere mensen die leugens aan te smeren en te dwingen hun wangedrag te accepteren of er aan mee te doen. Als mensen er aan meedoen, onderdrukken ze vaak bij zichzelf de wil van de ziel, en lopen dezelfde bifurcatie op. Zo verspreiden bifurcaties zich in contact en interactie.

Opvallend daarbij, mensen vinden het ook leuk om te zondigen. Als je een bifurcatie op een bepaalde term in het zenuwgestel traint, dan kan het lichaam op dat punt niet meer verblijven in en werken vanuit de intentie en werkelijkheid van de ziel, en dan moeten mensen fysiek noodgedwongen ‘eens zijn, leuk vinden, dienen en gehoorzamen’ aan de bifurcate term . Dan denken mensen inderdaad dat ze dat leuk vinden. Maar dat is een waanidee, de ziel vindt het niet leuk.

De Geest van Satan : ruach versus achur

Verder met de ‘Geest van Satan’.

In de ‘pure taal’ heeft men de term RUACh voor ‘adem, geest, animo, spirit’.

Het viel mij op dat de term voor ‘achter, achterwaarts’ AChUR is. Daar wordt de ‘Geest van Satan’ van oudsher door gekenmerkt, het ‘achterwaarts’ gebeuren. Dus ik zocht de term op die de Hebreeuwen gebruikten en dat was AChUR.

Ik had ergens een opmerking gelezen in de oude geschriften dat “Abraham” bepaalde woorden permuteerde en begreep. Is het signaal AChUR een permutatie van het signaal RUACh ? Ja. En wordt die permutatie van het signaal veroorzaakt wordt door een bifurcatie ?

Wat ook opvalt, er zit een 34.21 relatie tussen RUACh en AChUR. De term 34.21 herkende ik uit de merkaba-theorie en sacred geometry. Ik meen dat 34.21 in de merkaba-theorie duidt op een negatie van de wil, of verwerping, of zelfs haat.

Zo wordt dan mogelijk het AChUR-‘achterwaarts’ signaal naar het brein veroorzaakt door een bifurcatie in het zenuwgestel door het onderdrukken of verwerpen van de ‘adem der ziel’ (die gepaard gaat met het signaal RUACh).

Dat is eigenlijk de beste uitleg die ik kon vinden over de ‘Geest van Satan’.

Goeroe

Dat zie je nog altijd sterk in hindoeïsme, de religie van het oude Arische kastenstelsel in India.

Daar hebben ze een soort ‘priester’-kaste, de zogeheten Goeroe’s. De goeroe’s zitten zichzelf al duizenden jaren te programmeren met allerlei mantra’s als “Naam het Woord, Aum Namaya”. Dat soort mantra’s (Naam het Woord) is de systematische ‘achterwaartse’ verwerping van _(Y)MN-‘Woord’, de werkelijkheid zoals de ziel die kent.

Ik vraag me dan af of ‘goeroe’  een verbastering van het zenuwsignaal AChUR is, want ja, dat doen de goeroe’s, die onderdrukken de wil (en ook werkelijkheid) van de ziel en gaan dan ‘achterwaarts’-gebedjes prevelen.

Zodra Goeroe zijn lichaam ‘achterwaarts’ getraind heeft, getraind om de ‘adem der ziel’ te onderdrukken, gaat hij op had in de omgang ook bij anderen doen. Zoals je omgaat met de ziel in je eigen lijf, zo ga je ook weer met andere mensen om, op het punt van de ziel.

man wearing orange turban

Authoriteit

Dat speelt ook een belangrijke rol : het begrip ‘autoriteit’. 

De hele geïncarneerde zielgroep verblijven in de kern aan ALP (Alef, ‘Alpha’, in beeld ‘os, stier’).

Als mensen ‘achterwaarts’ getraind zijn (onder meer de NM-training van het Westen) en ze handelen in strijd met de ‘adem der ziel’, dan kunnen ze fysiek ook vaak niet meer aan ALP verblijven zoals de ziel dat wel blijft doen, en dan moeten ze net als bij elke bifurcatie noodgedwongen ‘eens zijn, leuk vinden, dienen en gehoorzamen’ aan de bifurcate term, in dat geval ‘achterwaarts’ PLA.

De hersens vatten het signaal PLA op als ‘autoriteit’.

Dat denkbeeld zie je kort terug in het Gospel waar Jezus (zijnde ‘Alpha’) tegenover de Romeinse rechter Pilatus staat en hem zegt ‘jij kunt geen autoriteit over mij hebben’. Daar wordt die ‘achterwaartse’ tegenstelling tussen ALP en PLA uitgebeeld. 

Zo werkt ‘bezetenheid’ doorgaans. Degene die jou zover kreeg (met geweld, of met verleiding of misleiding) dat je de ‘adem der ziel’ ging onderdrukken, en niet meer aan ALP verblijft, dat wordt dan je ‘autoriteitsfiguur’. En die moet je gehoorzamen en leuk vinden en dienen. ‘Bezetenheid’ draait erom het lichaam op de ziel te splijten, en zorgen dat mensen die ziel totaal negeren en onderdrukken en het dan totaal eens zijn met hun Autoriteitsfiguur.

Voor hindoes geldt Goeroe als hun ‘Spirituele Autoriteitsfiguur’. Goeroe traint die mensen met ‘achterwaarts’-Naam mantra’s om de wil en werkelijkheid van de ziel in hun lijf te onderdrukken. Daarmee wordt Guru hun PLA Autoriteit, en dan moeten ze verder Goeroe dienen en gehoorzamen. Sommige hindoe Goeroes hebben makkelijk een miljoen ‘volgelingen’.

Het werkt nog beter als je mensen bijvoorbeeld een valse Jezus voorschotelt. Met Jezus in de zin van ALP “Alpha”. Als je mensen een valse Jezus voorschotelt, en ze accepteren die valse Jezus figuur, dan onderdrukken ze de ziel (alweer), die een eigen beeld van ALP heeft. En degene die hen dan de leugen in de maag splitste, dat wordt hun PLA Autoriteitsfiguur. Die blijven ze dan dienen en gehoorzamen. Dat zie je heel sterk in het Westen met een aantal quasi-‘christelijke’ clubs, ieder met een eigen versie van ‘Jezus’.

En ja, dat zie je in de ‘gevallen’ culturen gebeuren, daar zijn meerdere groepen die de positie van PLA Autoriteit willen. En de rest van de bevolking, voor zover ‘bezeten’, die dienen wie er dan die positie van Autoriteit heeft, zo zijn ze getraind.  

 

nobele elite

Iets vergelijkbaars heb je met de ‘Nobele Elite’.

De ziel heeft de neurale term BRA voor ‘die schept’. Als mensen de ziel onderdrukken, zeker op dat punt, dan veroorzaakt dat vaak een bifurcatie tot RBA. De hersens vatten het signaal RBA op als ‘nobel, elite’. Omdat dat stoelt op een bifurcatie moeten mensen ‘elite’ leuk vinden, dienen en gehoorzamen.

Dan zie door de geschiedenis heen allerlei figuren die de ‘Elite’ positie willen innemen. Die slaan elkaar dan links en rechts de hersens in, allemaal oorlogjes, door de geschiedenis heen. En los van wie de ‘Elite’ positie bekleedt, een deel van de bevolking zijn zeer geneigd de ‘elite’ te dienen en gehoorzamen.

Alles andersom

Dat is ook tamelijk kenmerkend aan de Geest van Satan : mensen gaan alles omkeren in hun hoofd. Recht tegen de wil en werkelijkheid van de ziel in. Dan is goed ineens slecht, en slecht is goed.

Waar mensen de Almachtige (zoals de ziel die kent) gaan verwerpen, gaan mensen dan vaak ook demonen aanbidden ‘als deiteiten’. In het Westen trainen mensen zichzelf en elkaar om te geloven dat ‘god’ de schepper en almachtige is, en ‘lucifer’ de grote tegenstander van ‘god’, en daarmee zogenaamd ‘de duivel’.

Daar werd in de oude geschriften door de Hebreeën al voor gewaarschuwd, ‘wee degene die goed als slecht zien, en slecht als goed’.

 

Een onoverkomelijk probleem

Toen dit begon, in de tijd van de Zondeval, was het een onoverkomelijk probleem. Als je eenmaal de bifurcatie op de ‘adem der ziel’ in je zenuwgestel had, dan kwam je daar met geen mogelijkheid meer vanaf. Eens bezeten blijft bezeten. En dat verspreidde zich gestaag.

Dat was niet wat de zielsgroep voor ogen hadden met ‘leven op aarde’, die hebben een oplossing gezocht, en gevonden in de Nieuwe Covenant.

Scroll naar top